Geodeta Wieliczka Geodeci w Wieliczce Geodezja górnicza Usługi Geodezyjne Mariusz Ścigalski

Oferta

Świadczymy usługi z zakresu:

A. Geodezji powierzchniowej

 • mapy do celów projektowych
 • podziały działek
 • wskazanie granic
 • rozgraniczenia
 • inwentaryzacje powykonawcze
 • tyczenie budynków
 • inwentaryzacje budynku

B. Geodezji górniczej

 • pomiary przemieszczeń i odkształceń budynków
 • inwentaryzacje komór górniczych
 • tyczenie przebitek górniczych (chodników)
 • pomiar objętości złoża
 • pomiar deformacji górotworu